സുഹൃത്ത്  

Posted by Askarali

സ്ത്രീകളെപ്പറ്റി ശ്രീഹരിയുടെ പോസ്റ്റ് വായിച്ചു സന്തോഷം കൊണ്ട് അവിടെ ഒരു കമന്റിടാ‍മെന്നു കരുതിയപ്പോൾ
അതിനും പറ്റുന്നില്ല
എഴുതാൻ ചെന്ന കമന്റ് താഴെ

‘സ്ത്രീക്ക് ഒരു നല്ല സുഹൃത്താവാൻ കഴിയുമെന്ന് എന്നാണ് നാം തിരിച്ചറിയുക?’

സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരു നല്ല സുഹൃത്താകാൻ കഴിയുമെന്നറിയുന്നത്
എന്നാണെന്നോ?!
സ്ത്രീകൾ മുഴുവനും ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്നും ഉന്മൂലനാശനം ചെയ്യപ്പെട്ടതിനുശേഷം!

അധികം ആലോചിക്കാതെ എഴുതിപ്പോയതാണേ..
പോസ്റ്റ് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആദ്യം തോന്നിയ അഭിപ്രായം അതേപോലെ എഴുതിയതാണ്!

This entry was posted on 11:03 AM and is filed under . You can leave a response and follow any responses to this entry through the Subscribe to: Post Comments (Atom) .

0 comments