ബുദ്ധിമാന്ദ്യം  

Posted by Askarali

ഒടുവിൽ എത്തിപ്പെട്ടു! ആശ്വാസമായി!
‘എന്തുകൊണ്ട് വരാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ആത്മേ?’ എന്നു സ്വാഭാവികമായും ബോഗിനു ചോദിക്കാൻ തോന്നും അല്ലെ,
വരാൻ കഴിയാഞ്ഞതെന്തെന്നാൽ.. ആലോചിച്ചാലോചിച്ച്.. അല്ലെങ്കിൽ.. ഈ സാങ്കല്പികലോകത്ത് ജീവിച്ച് ജീവിച്ച് ആത്മ പെട്ടെന്നൊരുദിവസം അങ്ങ് തളർന്ന് പോയി.. അത്രതന്നെ.
എന്നുവച്ചാൽ.. ബ്രയിൻ‌കൊണ്ടല്ലെ ഈ സാങ്കല്പിക ലോകം ഒക്കെ പടുത്തുയർത്തുന്നത്..?!, (ഹൊ! എത്രവർഷങ്ങളായി ഈ സാങ്കൽ‌പ്പിക ലോകത്ത് ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങീട്ടെന്നറിയാമോ!)
പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം ബ്രയിനിനു ഒരു തളർച്ച!
യധാർത്ഥലോ‍കത്ത് പോയി അങ്ങിനെ ചിന്താവിഷ്ടയായി ഇരിക്കാൻ തുടങ്ങി
എന്തുപറഞ്ഞ മനസ്സിനെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ..?!
യധാർത്ഥലോകത്ത് തീർത്താൽ തീരാത്ത ജോലികൾ മാത്രം.
അതൊക്കെ ഒരുവിധം തീരുമ്പോൾ മനസ്സ് ശാഠ്യം പിടിക്കും.. ഇവിടെ നിനക്ക വേതനമില്ലാജോലികൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആത്മേ..,പോയി വല്ലതുമൊക്കെ എഴുതൂ ആത്മേ.. എന്ന് !
എന്തെഴുതാൻ?!
ആത്മയുടെ മനസ്സ് ശൂന്യം!!!
കഥകളൊക്കെ എഴുതാമെന്നു വച്ചാൽ അതിനുള്ള അനുഭവങ്ങളോ, ഇമാജിനേഷനോ ഒന്നും ഇല്ലാതാനും..
പക്ഷെ ഒന്നു മനസ്സിലായി.. ഈ ബ്ലോഗെഴുതുന്ന ഇമാജിനേഷനല്ല കഥകളൊക്കെ എഴുതാൻ വേണ്ടത് എന്നുമാ‍ത്രം തൽക്കാലം മനസ്സിലായി..
വേണ്ടത്ര ഇമാജിനേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാതെ വല്ലതുമൊക്കെ എഴുതിക്കൂട്ടിയാൽ അത് കഥയൊന്നും അകില്ല എന്നും മനസ്സിലായീ.. അത്, വെറുതെ വിഢ്ഢിവേഷം കെട്ടൽ മാത്രം ആകും..
ആത്മയ്ക്ക് തൽക്കാലം ഇത്രയൊക്കെ മനസ്സിലായി..
എന്റെ ബ്ലോഗും തൽക്കാലം ഇത്രേം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി കേട്ടൊ...

ബാക്കി ഇനി ബ്രയിൻ വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ തുടരാം..

This entry was posted on 11:20 AM and is filed under , . You can leave a response and follow any responses to this entry through the Subscribe to: Post Comments (Atom) .

0 comments