പറയാത്തവ...  

Posted by Askarali

പുലര്‍കാലേ പൂത്തു വിടര്‍ന്ന പൂക്കളുടെ
കാതില്‍ രഹസ്യമായി ചോദിച്ചു,
നിങ്ങള്‍ എനിക്കായല്ലെ വിടര്‍ന്നത്?
അവ തലകുലുക്കി സമ്മതിച്ചു,
അതെ
പക്ഷെ, വൈകിട്ട് കൊഴിഞ്ഞുവീണു!
ദുഃഖത്തൊടെ നോക്കുമ്പോള്‍
കരഞ്ഞു തളര്‍ന്ന മിഴികളുമായി ഒരു ചിത്രശലഭം പറഞ്ഞു,
ആ പൂവ് തനിക്കുവേണ്ടികൂടിയായിരുന്നു വിടര്‍ന്നത് എന്ന്

രാവിലെ വാനില്‍ കണ്ട സൂര്യനോട് ചോദിച്ചു,
അങ്ങ് എനിക്ക് മാത്രം വെളിച്ചവുമായല്ലെ
എത്തിയത്?
അദ്ദേഹം മനോഹരമായി പുഞ്ചിരിച്ചു നിന്നു
ഒടുവില്‍ വൈകിട്ട് വിടചൊല്ലി പിരിഞ്ഞു
അപ്പോള്‍ വാനത്തുകണ്ട ചന്ദ്രന്‍ പറഞ്ഞു,
സൂര്യന്‍ തനിക്കുവേണ്ടിയാണ് ഉദിക്കുന്നത് എന്ന്!

ഒഴുകുന്ന പുഴയോട് ചോദിച്ചു,
നിങ്ങള്‍ കലപിലയായി ഒഴുകുന്നത്
എന്നെ സന്തൊഷിപ്പിക്കാനല്ലെ എന്ന്
പക്ഷെ ഒടുവില്‍ നദി പറഞ്ഞു,
പുഴ ഒഴുകിയത് തന്നിലേക്കണയാനായിരുന്നു എന്ന്!

വീശുന്ന കുളിര്‍ കാറ്റിനോടും ചോദിച്ചു,
നീ വീശുന്നത് എനിക്കും മാത്രം വേണ്ടിയല്ലെ എന്ന്
കാറ്റു പറഞ്ഞു, തീര്‍ച്ചയായും
പക്ഷെ പിന്നീട് പൂക്കള്‍ പറഞ്ഞു,
കാറ്റു വീശിയത് അവര്‍ക്കു വേണ്ടിയായിരുന്നുവത്രെ!

This entry was posted on 11:25 AM and is filed under . You can leave a response and follow any responses to this entry through the Subscribe to: Post Comments (Atom) .

0 comments