സ്നേഹം  

Posted by Askarali

പൂങ്കാവനത്തില്‍ തേന്‍ മാവിനെ തലോടി കൊണ്ട് ഒരേ ഒരു ചോദ്യം
                                                                   നീ എന്നെ മറക്കുമോ?

This entry was posted on 10:29 AM and is filed under . You can leave a response and follow any responses to this entry through the Subscribe to: Post Comments (Atom) .

0 comments