ആഗ്രഹങ്ങള്‍  

Posted by Askarali

അവള്‍, കമന്റ് കിട്ടാത്തതലുപരി
ഒന്നും എഴുതാനില്ലാതാവുമ്പോള്‍ വിഷമിക്കുന്നു
പണമില്ലാത്തതിലുപരി
അതു സ്വാതന്ത്ര്യമായി ചിലവാക്കാനാവാത്തതില്‍ വിഷമിക്കുന്നു
ആഹാരമില്ലാത്തതിലുപരി
അത് ഉണ്ടായിട്ടും കഴിക്കാനാവാത്തതില്‍ വിഷമിക്കുന്നു

മുകിലോളം അഴല്‍ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിലും
മതിയാവോളം കരയാനാവാത്തതില്‍
ചിരിക്കാനാശയുണ്ടെങ്കിലും കൊതിതീരുംവരെ
ചിരിക്കാനാവാത്തതില്‍;

നിന്നെ കാണാന്‍ കടലോളം ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിലും
കാണാനാവാത്തതില്‍
നിന്റെ സ്വരം കേള്‍ക്കാന്‍ കൊതിയുണ്ടെങ്കിലും
കേള്‍ക്കാനാവാത്തതില്‍
നീ ആരെന്നറിയാന്‍ ആശയുണ്ടെങ്കിലും
സഫലമാകില്ലാത്തതില്‍;

കടലോളം വെള്ളമുണ്ടെങ്കിലും
ദാഹം തീര്‍ക്കാനാവാത്തതില്‍
കുന്നോളം സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിലും
ചൊരിയാനാവാത്തതില്‍
വാനോളം സ്വപ്നമുണ്ടെങ്കിലും
സാഷാത്ക്കരിക്കാനാവാത്തതില്‍

മയിലോളം കൊതി മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിലും
ചടുല നടനമൊന്നാടാനാവാത്തതില്‍
കുയിലോളം നാദം മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിലും
മധുരമായൊന്ന് പാടാനാവാത്തതില്‍

[തല്‍ക്കാലം മതിയാക്കാം അല്ലെ, ഇനിയും ചിലപ്പോള്‍ തുടര്‍ന്നേക്കും...
പക്ഷെ, ഇതൊന്നും ആത്മയുടെ ആഗ്രഹങ്ങളല്ലേ, ചുറ്റും കാണുന്ന മനുഷ്യരുടേതാണ്. പറഞ്ഞില്ലെന്നു വേണ്ട. വേണമെങ്കില്‍ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരിയുടെ/ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ചിന്തകളായി കണക്കാക്കാം...]

This entry was posted on 9:58 AM and is filed under . You can leave a response and follow any responses to this entry through the Subscribe to: Post Comments (Atom) .

0 comments