ബ്ലോഗിനോട്  

Posted by Askarali

എങ്കിലും എന്റെ ബ്ലോഗേ,
നിന്നോട് എന്റെ ദുഃഖങ്ങളെല്ലാമൊന്നും
പറയാനാവില്ലല്ലൊ!
നിനക്ക് ഭാവി പ്രവചിക്കാനുമാവില്ല!
മകന്റെ റിസള്‍ട്ട് അറിയാറായപ്പോള്‍;
ഭര്‍ത്താവ് അസുഖമായി ആശുപത്രിയിലായപ്പോള്‍;
എനിക്ക് സുഖമില്ലാതാകുമ്പോള്‍
ഒക്കെ
നീ ഒരു കള്ളിയെപ്പോലെ മാറിനിന്നു
നിനക്ക് ഒരു ഹൃദയമേ ഇല്ല എന്നുണ്ടോ
എന്റെ ബ്ലോഗേ?!
ദുഃഖങ്ങളും നിരാശകളും ഒക്കെ ഒഴിയുമ്പോള്‍
നീ വീണ്ടും പ്രത്യക്ഷപ്പെടും!
കൂട്ടുകൂടാന്‍.
ചിരിക്കുമ്പോള്‍ കൂടെ ചിരിക്കാന്‍
മാത്രം ഉള്ള ഒരു സുഹൃത്തു മാത്രമോ നീ?!

പിന്നീട് പശ്ചാത്താപം തോന്നി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തത്:

അല്ല;
നീ വെറും മായയല്ല
അതിലുമപ്പുറം എന്തോ ആണ്
പലര്‍ക്കും നീ ജീവനാടിയാണ്
ആത്മവിശ്വാസമാണ്
ശുഭാപ്തിവിശ്വാസമാണ്
നാളെയുടെ വാഗ്ദാനമാണ്.
പിന്നെയും എന്തൊക്കെയോ ആണ്.

ഇപ്പോള്‍ സന്തോഷമായോ ബ്ലോഗേ
നിനക്ക്?

This entry was posted on 9:58 AM and is filed under . You can leave a response and follow any responses to this entry through the Subscribe to: Post Comments (Atom) .

0 comments