അര്‍ച്ചന  

Posted by Askarali

അവള്‍ക്ക് പൂജിക്കാന്‍
പൂക്കളില്ലായിരുന്നു
വിലപ്പെട്ടതൊന്നും തന്നെ ഇല്ലായിരുന്നു
ഒരു തരി സന്തോഷം പോലും
ഇല്ലായിരുന്നു
അതുകൊണ്ട്
അവള്‍
തന്റെ ദുഃഖംകൊണ്ട്
ഒരു മാല്യം തീര്‍ത്തു.
സുന്ദരമായ ഒരു മാല്യം!
അതവള്‍ തന്റെ
ദേവനു ചാര്‍ത്തി.
അവളുടെ ദുഃഖമാലയും
മാറില്‍ ചാര്‍ത്തി
ദേവന്‍ ചിരിച്ചു
മനോഹരമായി.

പിന്നെ ദുഃഖങ്ങള്‍
കുറഞ്ഞ്,
അവള്‍ നടന്നകലുന്നതു നോക്കിയും
ദേവന്‍ ചിരിച്ചു

This entry was posted on 9:32 AM and is filed under . You can leave a response and follow any responses to this entry through the Subscribe to: Post Comments (Atom) .

0 comments