സ്വന്തം  

Posted by Askarali

നീ വരുമ്പോള്‍ വീശും കാറ്റിനും
ഉണ്ടൊരു സംഗീതം
നിന്റെ സ്വരത്തില്‍ വിടരുന്നു
ആയിരം സംഗീതം
ആ സംഗീത സാഗരത്തില്‍
നീരാടുവാന്‍ കാത്ത്
എന്റെ ഹൃദയം
ഒരു വിളിപ്പാടകലെ
എങ്കിലും,
എത്താത്ത ദൂരത്ത്

നീ പോയപ്പോള്‍
നിലച്ചുപോയ സംഗീതത്തില്‍
എന്റെ ഏകാന്തത വീര്‍പ്പുമുട്ടി

ഒടുവില്‍
നീ എന്റെ ആരുമല്ല,
എല്ലാം വെറും തോന്നലുകള്‍ മാത്രം,
എന്നു ഞാന്‍ അവര്‍ത്തിച്ചു ചൊല്ലി
എന്റെ ഹൃദയത്തിനെ
വിശ്വസിപ്പിച്ചു
സമാശ്വസിപ്പിച്ചു.

This entry was posted on 9:29 AM and is filed under . You can leave a response and follow any responses to this entry through the Subscribe to: Post Comments (Atom) .

0 comments