ആശകള്‍.. സ്വപ്നങ്ങള്‍  

Posted by Askarali

താന്‍ എല്ലായിടത്തും വൈകിയേ എത്തൂ
എന്നറിയാവുന്ന ഒച്ചിനും
വേഗത്തിലൊന്നോടാന്‍
മോഹം.
വേഗത്തിലോടുന്ന മുയലിനെ കണ്ട്
അസൂയപ്പെട്ടു;
ഉയരെ പറക്കുന്ന കാകനെ കണ്ടും
ഉയിരെരിഞ്ഞു;
ഒടുവില്‍,
ഇരയുടെ ചുണ്ടില്‍
പിടഞ്ഞു മരിക്കുവാന്‍ നേരം
ഒരുനേരം
നന്നായി ചിന്തിച്ചുപോയി,
'എന്തേ
നന്നായി ഇഴഞ്ഞു പഠിച്ചീല...?'
---

ത്രാണിയില്ലെന്നറിയാമെങ്കിലും
നിവര്‍ന്നു നിന്ന്
ലോകം കാണാന്‍
വള്ളിച്ചെടിക്ക് മോഹം.
വള്ളിച്ചെടി തേന്മാവില്‍
ചുറ്റിവരിഞ്ഞു കയറി.
തേന്മാവ് നിസ്സംഗനായി ചിരിച്ചു,
‘പാവം,
കണ്ടോട്ടെ
ശരിക്കുള്ള ലോകം’.
മുകളിലെത്തിയ വള്ളിച്ചെടി
ശരിക്കുള്ള ലോകം കണ്ട്
തല കുത്തി താഴെ വീണു.
തേന്മാവ് നിസ്സംഗനായി പറഞ്ഞു
നിനക്ക് മടുക്കുമ്പോള്‍
മുഖം തിരിക്കാലോ,
ഞാനോ?
------

താന്‍ കെട്ടുന്നതൊക്കെ തിരകള്‍ വന്ന്
തകര്‍ക്കുമെന്നറിയാമായിരുന്നിട്ടും
വെറുതെ മണല്‍ക്കൊട്ടാരം കെട്ടി രസിക്കുന്ന കുട്ടിയെ
കൌതുകത്തോടെ നോക്കി നിന്നു അവള്‍.

താന്‍ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതൊക്കെയും
മറ്റുള്ളവര്‍ തച്ചുടയ്ക്കുമെന്നറിയാമെങ്കിലും
തനിക്കും സ്വപ്നങ്ങള്‍ നെയ്യാതിരിക്കാനാകുന്നില്ലല്ല്ലോ,
എങ്കിലും പോകെപ്പോകെ താന്‍‍
തളര്‍ന്നു പോകുന്നു.
‘എന്തിനായി താന്‍ മറ്റുള്ളവര്‍ തകര്‍ക്കുന്ന
സ്വപ്നങ്ങള്‍ മാത്രം കാണുന്നു?’,
എന്നവള്‍ ഭയത്തോടെ ചിന്തിച്ചു.
വെറുതെ.
എല്ലാം വേറുതെ
മറ്റുള്ളവര്‍ തകര്‍ക്കുന്ന സ്വപ്നങ്ങളുടെ
കാവല്‍ക്കാരി
സ്വയം ആശ്വസിച്ചു.

This entry was posted on 9:34 AM and is filed under . You can leave a response and follow any responses to this entry through the Subscribe to: Post Comments (Atom) .

0 comments