പ്രതിഫലനം  

Posted by Askarali

ഉറങ്ങാന്‍ പോകുന്നതിനു മുന്‍പ് എന്തെങ്കിലു ഒരു വരി ബ്ലോഗില്‍ എഴുതണമെന്നു തോന്നി.
അപ്പോള്‍‍ പകലൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടക്ക് ഓര്‍മ്മയില്‍ വന്ന ഒരു ചൊല്ല് ഓര്‍മ്മ വന്നു.
‘തെളിഞ്ഞ വെള്ളത്തില്‍ എല്ലാം അതുപോലെ പ്രതിഫലിച്ചുകാണാന്‍ എളുപ്പമാണ്’ എന്ന ചൊല്ല്.
തെളിഞ്ഞ വെള്ളം അല്ലെങ്കില്‍ ഇടം എവിടെ?
ചിലരുടെ മനസ്സ്, ചിലരുടെ വാക്ക്, ചിലരുടെ പ്രവര്‍ത്തിയിലൊക്കെ നല്ല തെളിവുണ്ടായിരിക്കും/ശുദ്ധമായിരിക്കും. അങ്ങിനെയുള്ളവരില്‍ ബാഹ്യമായി എന്തു വന്നു പതിച്ചാലും അത് അതെപടി പ്രതിഫലിപ്പിക്കും.
നാളെ കൂടുതല്‍ ആലോചിക്കാം.
ഈ ബ്ലോഗ് വാ‍യിക്കുന്ന എല്ലാവര്‍ക്കും സുഖവും സന്തോഷവും ആശംസിച്ചുകൊണ്ട്,
ആത്മ

This entry was posted on 10:17 AM and is filed under . You can leave a response and follow any responses to this entry through the Subscribe to: Post Comments (Atom) .

0 comments