അരാകാണം?  

Posted by Askarali

എന്റെ മകന്‍ ചോദിക്കുന്നു,

അമ്മേ അമ്മയ്ക്ക് ഞാന്‍ വലുതാകുമ്പോള്‍ ആരാകണമെന്നാണാഗ്രഹം?

ചേട്ടന്റെയും ചേച്ചിയുടെയും ഒക്കെ മക്കള്‍ ഡോക്ടര്‍മാരും എന്‍ ജിനീയറാന്മാരും ആകാന്‍ പഠിക്കുമ്പോള്‍, പടിത്തം ഒരു കടമ്പയായി തോന്നിയ അവ്ന്റെ ചോദ്യം കേട്ട് ഞാന്‍ ഒന്നു പുഞ്ചിരിച്ചു.

എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് എന്റെ മകന്‍ ഒരു ആത്മവിശ്വാസമുള്ള്, ജീവിതത്തെ ശുഭാപ്തിവിശ്വാസത്തോടെ നോക്കിക്കാണുന്ന ഒരു നോര്‍മലായ മനുഷ്യനായിക്കാണാനാണ് ആഗ്രഹം.

അവര്‍ രണ്ടുപേരും കൂടി എന്തോ വിഡ്ഡിത്തം കേട്ട മട്ടില്‍ ചിരിയോടു ചിരി.

ചിരി ഒന്നു കുറഞ്ഞു കിട്ടാ‍നായി ഞാന്‍ കൂട്ടിച്ചേറ്ത്തു,
അമ്മയ്ക്കില്ലാത്തതു ഈ ആത്മവിശ്വാസമാണ്.
നമുക്ക് നമ്മില്‍ വിശ്വാസമുണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാല്‍ നമുക്ക് നാം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏതു നിലയിലും എത്താനാകും
മകന്‍ ചോദിക്കുന്നു, ‘അമ്മേ എന്തിനാ നാമൊക്കെ ജനിച്ചത്?’ദൈവത്തിനോട് ഞാന്‍ പറഞ്ഞായിരുന്നോ ജനിക്കണമെന്ന്ദൈവത്തിന് ആരേയും ഒന്നിനേയും ജനിപ്പിക്കാതിരുന്നുകൂടെ?ഒന്നും വേണ്ടായിരുന്നു, ശൂന്യതമാത്രം മതിയായിരുന്നു.ഞാനെന്തു പറയാനാണ് ഞാന്‍ ജനിച്ചതേ എന്തിനാണെന്നറിയാതെ വിഷമിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ്ബാല്യത്തിലേ ജീവിതത്തിനെപ്പറ്റി ഇത്ര ആശങ്കയോടെ നോക്കുന്ന ഇളം തലമുറ!എന്തിനായിരിക്കാം ജനിച്ചത്?വെറുതെ ഈ ലോകം ഒന്നു വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പോകാനായിരിക്കാം.എന്തായാലും എനിക്കറിയില്ല തന്നെ

This entry was posted on 10:45 AM and is filed under . You can leave a response and follow any responses to this entry through the Subscribe to: Post Comments (Atom) .

0 comments