അന്തര്‍മുഖര്‍  

Posted by Askarali

ഓര്‍ക്കുക,
ഒരു എഴുത്തുകാരന്‍/എഴുത്തുകാരി
സ്നേഹത്തെപ്പറ്റിയോ പ്രേമത്തെപ്പറ്റിയോ
എഴുതുന്നത്
അത് ലൌകീക സ്നേഹത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള്
പിടച്ചിലല്ല
അതിനു എഴുത്തല്ല നിവര്‍ത്തി
ലൌകീകര്‍ക്ക് സാദ്ധ്യമാകുന്ന മറ്റ് അനേക വഴികളുണ്ട്
അതില്‍ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്ഥമായി ഒരു എഴുത്തുകാരന്‍
സ്നേഹത്തെപ്പറ്റി അന്തര്‍മുഖമായിരുന്ന് എഴുതുന്നത്
അവന്റെ ആത്മാവില്‍ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന
സ്നേഹത്തിനുവേണ്ട്, ആത്മാര്‍ത്ഥതയ്ക്കുവേണ്ടി
സത്യത്തിനുവേണ്ടി ഒക്കെയുള്ള പിടച്ചിലാകാം.
അതുമല്ലെങ്കില്‍ ആത്മസംതൃപ്തിക്കുവേണ്ടി എഴുതുന്നതുമാകം..
അവരെ വെറുതെ കുരിശിലേറ്റണ്ട..
[എഴുത്തുകാരന്‍/എഴുത്തുകാരി എന്നൊക്കെ എഴുതിയത് വലിയ സാഹിത്യകാരന്മാരെ ഉദ്ദേശിച്ചൊന്നുമല്ല, എഴുതുന്നവര്‍ എന്നു മാത്രം അര്‍ത്ഥം)

This entry was posted on 10:24 AM and is filed under . You can leave a response and follow any responses to this entry through the Subscribe to: Post Comments (Atom) .

0 comments