വിധി  

Posted by Askarali

ഞാന്‍ എഴുതാനായി കയ്യിലെടുത്ത പേപ്പര്‍
കാറ്റടിച്ച് പറത്തി
അടുത്ത മേശമേല്‍ ഇട്ടു,
എന്റെ മഷിക്കുപ്പി തട്ടിമറിഞ്ഞ്
എന്റെ എഴുത്തുപുരയാകെ
അലങ്കോലമായി,
എന്റെ പേപ്പറില്‍ അവര്‍
കവിതകളെഴുതുന്നത് ഞാന്‍ കണ്ടു.
ഞാന്‍ പാടാന്‍ വന്ന രാഗം അവര്‍ മൂളുന്നതും..

ചിലര്‍ അങ്ങിനെയാണ്
മറ്റുള്ളവരുടെ സ്വപ്നങ്ങള്‍
സ്വന്തമാക്കുമ്പോള്‍ മാത്രം
സന്തോഷിക്കുന്നവര്‍
സ്വന്തമായി സ്വപ്നങ്ങള്‍ കാണാന്‍
ഇഷ്ടമില്ലാത്തോര്‍

This entry was posted on 10:25 AM and is filed under . You can leave a response and follow any responses to this entry through the Subscribe to: Post Comments (Atom) .

0 comments