മോഹപ്പക്ഷികള്‍  

Posted by Askarali

എന്റെ ഉള്ളില്‍ സ്വസ്ഥമായി വസിക്കുന്ന മോഹപ്പക്ഷികള്‍
അവ ദൈവസ്നേഹത്താല്‍ സംതൃപ്തരായി വസിക്കുമ്പോള്‍
പൊടുന്നനെ വശീകരണ മന്ത്രവുമായി സ്നേഹദൂതര്‍ വരും
അചഞ്ചലരായിരിക്കുന്ന എന്റെ കിളികളെ
അവര്‍ പലതും പറഞ്ഞ് ചഞ്ചലചിത്തരാക്കും
ഒടുവില്‍ തങ്ങളുടെ നിസ്സംഗത കൈമോശം വന്ന കിളികള്‍‍
വെളിയിലേയ്ക്ക് പറക്കാന്‍ തുടങ്ങും..
ഇടയിലെ കണ്ണാടി ഭിത്തിയെപ്പറ്റി അബോധവാന്മാരായ അവര്‍
അതില്‍ ചെന്നിടിച്ച് നിലത്തുവീണ് പിടയും
പിന്നെ, എന്റെ തോളില്‍ തന്നെ തല തല്ലിക്കരയും

എങ്കിലും അവ ഇടയ്ക്കിടെ പമ്പര വിഡ്ഡികളെപ്പോലെ
സ്നേഹിക്കപ്പെടാനായി സ്നേഹിക്കാന്‍ തുടങ്ങും
ഒടുവില്‍ തോറ്റ് വന്ന എന്റെ തോളില്‍ തന്നെ തല തല്ലിക്കരയും

This entry was posted on 10:24 AM and is filed under . You can leave a response and follow any responses to this entry through the Subscribe to: Post Comments (Atom) .

0 comments