മനസ്സും ഹൃദയവും  

Posted by Askarali

എന്റെ ഹൃദയം കരയുമ്പോള്‍
അതുകണ്ട് ഞാന്‍ ഉറക്കെ ചിരിച്ചുപോകുന്നു

എല്ലാം മറന്ന് ചിരിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങള്‍
സമാഗതമാകുമ്പോള്‍
ഞാന്‍ നിസ്സംഗത പാലിക്കുന്നു

എന്റെ ഹൃദയം എനിക്കൊരു അപരിചിതയാണ്
എന്നും

ഹൃദയം‍ പറയുന്നതൊന്നും അനുസരിക്കാന്‍
കൂട്ടാക്കാത്ത
ഒരു മനസ്സ്

തീരെ സ്വരചേര്‍ച്ചയില്ലാത്ത ഒരു ഹൃദയവും
മനസ്സുമാണ്
എന്നെ മറ്റുള്ളവരില്‍ നിന്നും വ്യത്യസ്ഥയാക്കി,
ജീവിക്കാനറിയാത്തവളാക്കി, മാറ്റിനിര്‍ത്തുന്നത്

[വെറുതെ മനസ്സില്‍ തോന്നിയത് എഴുതിയെന്നു മാത്രം]

This entry was posted on 9:20 AM and is filed under . You can leave a response and follow any responses to this entry through the Subscribe to: Post Comments (Atom) .

0 comments