സത്യാന്വേഷി  

Posted by Askarali

അവള്‍ സ്നേഹങ്ങളിലൊക്കെ സത്യം തിരയുകയായിരുന്നു
മുലപ്പാലൂട്ടിയ അമ്മയുടെ സ്നേഹത്തില്‍
ജന്മം കൊടുത്ത പിതാവിന്റെ സ്നേഹത്തില്‍
താലികെട്ടി ജീവിതം കൊടുത്ത പുരുഷന്റെ സ്നേഹത്തില്‍
തനിക്കു സ്നേഹം തോന്നിയവരോടും‍
തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നു തോന്നിയവരോടും‍
സ്നേഹത്തിൽ പ്രേമഛായ പടർന്നപ്പോഴും,
അതിന്റെ മാസ്മരികതയില്‍ മുങ്ങാന്‍ കഴിയാതെ,
അവളുടെ ഹൃദയം എന്നും സത്യത്തെ തിരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു.
ക്ഷമകെട്ട സ്നേഹങ്ങള്‍ ഒന്നൊന്നായി അവളെ കയ്യൊഴിഞ്ഞു
ഒടുവില്‍ അവള്‍ തനിച്ചായപ്പോള്‍
അവള്‍ സത്യത്തെ കണ്ടെത്തി
ഈ തനിമയാണ് സത്യം എന്നും
സ്നേഹവും പ്രേമവും ഒക്കെ മിഥ്യയായിരുന്നു എന്നും
പ്രേമം നിശ്ചിത ആയുസ്സുള്ള പുഷ്പങ്ങള്‍ മാത്രമായിരുന്നു എന്നും
നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളില്‍ നുള്ളിയെടുത്തില്ലെങ്കില്‍
അടര്‍ന്നുവീഴുന്ന പുഷ്പങ്ങള്‍ ആയിരുന്നു എന്നും
പ്രേമം വളരാനും പുഷ്പിക്കാനും പൂവിടാനുമൊക്കെ
ചില പ്രത്യേക വ്യവസ്ഥകൾ വേണമെന്നും
അതു പാലിക്കുന്നവർക്കു മാത്രമേ അതിനർഹതയുള്ളൂ എന്നും
അവൾ കണ്ടെത്തി!
അവളുടെ സത്യാന്വേക്ഷണ ത്വരയില്‍ അവള്‍
പ്രേമത്തിന്റെ ആയുസ്സ് കൊഴിയുന്നത് കണ്ടില്ല
അവള്‍ അന്നും ഇന്നും ഇന്നും പ്രേമത്തില്‍/സ്നേഹത്തിൽ, സത്യത്തെ ചികയുന്ന
ഒരു വെറും ഭ്രാന്തത്തി/ സത്യാന്വേഷി മാത്രം

This entry was posted on 10:46 AM and is filed under . You can leave a response and follow any responses to this entry through the Subscribe to: Post Comments (Atom) .

0 comments